You are here

En bæredygtig bydel

Bæredygtig byudvikling har været helt centralt for Musicon i mere end 10 år. Her udvikler vi en kreativ bydel med respekt for historien, Jordens ressourcer og for hinanden. Se eksempler her.

Musicon myldrer med gode eksempler på, hvordan man kan udvikle et stort område med respekt for både naturen og de menneskelige ressourcer.

Derfor er det også oplagt, at Musicon fortsætter den bæredygtige udvikling i rammen af FN's verdensmål.

De 17 verdensmål og 169 delmål giver en fælles forståelse for nødvendigheden af at tænke mere bæredygtigt på både globalt og lokalt plan. Og verdensmålene gør det lettere at arbejde konkret med udviklingen.

Fire udvalgte mål på Musicon

Roskilde Kommunes bydelskontor, Musicon-sekretariatet, har taget hul på arbejdet med verdensmålene. I første omgang er der udvalgt fire mål:

  • Verdensmål nr. 8: Anstændige job og økonomisk vækst
  • Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål nr. 17: Partnerskab for handling

De udvalgte verdensmål omfavner en stor del af de tiltag, der allerede er en del af bydelen. Samtidig peger målene naturligt frem mod den sidste del af arbejdet med at skabe en færdig, kreativ og levende bydel.

Mål og indsatser bliver behandlet i samarbejde med bydelens beboere, foreninger, kultur- og erhvervsliv. For det er den måde, vi udvikler bydelen.

Indsatserne begrænser sig ikke til de fire primære verdensmål. Alle andre bæredygtige initiativer, som hører mere naturligt til under andre verdensmål, vil selvfølgelig blive behandlet med lige så stor kærlighed og engagement.

Men for at få så meget handling som muligt, har vi i udviklingarbejdet og fortællingen om Musicon valgt primært at fokusere på disse fire mål.

Læs mere om verdensmålene her.

Spot de gode eksempler på ansvarlighed

Når du besøger Musicon, kan du blandt andet lægge mærke til:

  • Transport: Her er let adgang til offentlig transport, og fodgængere og cyklister har bedre forhold end bilister
  • Klimatilpasning: Regnvand fra hele bydelen risler i gader og åbner render og havner til sidst i Rabalderparken - et rekreativt område med plads til skate og anden fysisk såvel som afslapning. Du kan finde mere information om Rabalderparken her.
  • Genanvendelse: Bydelens nye ressourcepladser er støbt i beton, der stammer fra områdets gamle industrihaller
  • Genbrug: En række store haller - fx Hal 7 og Hal 9 - er bevaret frem for at bruge energi og materialer på at rive ned og bygge nyt.
  • Social ansvarlighed: Musicon rummer mange tilbud til medborgere, der har brug for hjælp. Fx Headspace, Makers Corner og Be Free.
  • Stærke partnerskaber: En kreativ bydel fungere kun, hvis brugere og beboere selv tager ansvar og går sammen om at skabe det gode liv og bæredygtige løsninger. Sådan er det på Musicon, hvor en bydelsforening fx sikrer ambitiøse mål for affaldssortering, genbrug og bytteordninger. Læs mere om Musicon Bydelsforening her.

Her på siden vil vi løbende dele de bæredygtige fremskridt, der sker i Musicon-bydelen og i Roskilde Kommune som helhed.

Senest opdateret

18.01.2020