You are here

En bæredygtig bydel

Bæredygtig byudvikling har været helt centralt for Musicon i mere end 10 år. Her udvikler vi en kreativ bydel med respekt for historien, Jordens ressourcer og for hinanden.

Musicon myldrer med gode eksempler på, hvordan man kan udvikle et byområde med respekt for både naturen og de menneskelige ressourcer.

Derfor er det også oplagt, at Musicon fortsætter den bæredygtige udvikling i rammen af FN's verdensmål.

De 17 verdensmål og 169 delmål giver en fælles forståelse for nødvendigheden af at tænke mere bæredygtigt på både globalt og lokalt plan. Og verdensmålene gør det lettere at arbejde konkret med udviklingen.

Fire udvalgte mål på Musicon

Roskilde Kommunes bydelskontor, Musicon-sekretariatet, har taget hul på arbejdet med verdensmålene. I første omgang er der udvalgt fire mål:

 • Verdensmål nr. 8: Anstændige job og økonomisk vækst
 • Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål nr. 17: Partnerskab for handling

De udvalgte verdensmål omfavner en stor del af de tiltag, der allerede er en del af bydelen. Samtidig peger målene naturligt frem mod den sidste del af arbejdet med at skabe en færdig, kreativ og levende bydel.

Mål og indsatser bliver behandlet i samarbejde med bydelens beboere, foreninger, kultur- og erhvervsliv. For det er den måde, vi udvikler bydelen.

Indsatserne begrænser sig dog ikke til de fire primære verdensmål. Alle andre bæredygtige initiativer, som hører mere naturligt til under andre verdensmål, vil selvfølgelig blive behandlet med lige så stor kærlighed og engagement.

Men for at få så meget handling som muligt, har vi i udviklingarbejdet og fortællingen om Musicon valgt primært at fokusere på disse fire mål.

Læs mere om verdensmålene her.

Spot de gode eksempler på ansvarlighed

Når du besøger Musicon, kan du blandt andet lægge mærke til:

 • Transport: Her er let adgang til offentlig transport, og fodgængere og cyklister har bedre forhold end bilister
 • Klimatilpasning: Regnvand fra hele bydelen risler i gader og åbne render og havner til sidst i Rabalderparken - et rekreativt område med plads til skate og anden fysisk såvel som afslapning. Du kan finde mere information om Rabalderparken her.
 • Social ansvarlighed: Musicon rummer mange tilbud til medborgere, der har brug for hjælp. Fx Headspace, Makers Corner og Be Free.
 • Stærke partnerskaber: En kreativ bydel fungere kun, hvis brugere og beboere selv tager ansvar og går sammen om at skabe det gode liv og bæredygtige løsninger. Sådan er det på Musicon, hvor en bydelsforening fx sikrer ambitiøse mål for affaldssortering, genbrug og bytteordninger. Læs mere om Musicon Bydelsforening her.

Nedenfor kan du læse om Musicons konkrete arbejde med hvert af de 4 verdensmål. 

Læs Musicons konkrete arbejde med verdensmålene.

 • Verdensmål nr. 8 - Anstændige job og økonomisk vækst.

  Musicons arbejde med verdensmål nr. 8 bliver afspejlet i flere projekter rundt om i bydelen. F.eks. er det et af hovedmålene for Musicon at skabe 1.000 nye arbejdspladser fordelt på kreative erhverv, butikker, restauration, kultur, fritid og uddannelse. Disse arbejdspladser skal samtidig bidrage til at fremme den lokale kultur og produktion, hvilket allerede ses ved at mange aktøre samproducerer deres produkter og gør brug af lokale råvare i cafeér m.m.

  Musicon støtter og skaber også produktive aktiviteter, iværksætteri, innovation og kreativitet i forbindelse med projekter som Vækstfabrikken, Selvstarter og Hackathon. Dette er også medvirkende til at skabe spændende jobs og sætte rammer for iværksætteri i bydelen.

 • Verdensmål nr. 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund.

  På Musicon arbejdes der med verdensmål nr. 7 ved at skabe inkluderende og bæredygtig byudvikling, med stort fokus på at beskytte og bevare den kultur- og naturarv som eksisterer herude.

  I forbindelse med byudviklingen er der blevet genanvendt og bevaret store dele af de gamle betonhaller, som stammer fra dengang, hvor området var hjem for betonfabrikken Unicon. F.eks. er både Hal 7, Hal 9 og Hal 12 bevaret, og de bruges nu som eventhaller og skaterhal. Der er ydermere opført nye ressourcepladser, som er støbt i beton, der stammer fra områdets gamle industrihaller og der er anvendt genbrugsmateriale fra gamle bygninger til facader m.m. Du kan læse mere om ressourcepladserne her.

  Herudover er byens fysiske rammer udviklet efter ønsket om et bæredygtigt lokalsamfund. Det betyder i praksis, at det er en tæt by, som giver mindre infrastruktur og gaderne er indrettet primært til bløde trafikanter. Samtidig er der opført en bred variation af boligtyper, hvilket bidrager til en stor mangfoldighed i beboersammensætningen.

 • Verdensmål nr. 12 - Ansvarligt forbrug og produktion.

  På Musicon reduceres byggeaffald gennem genbrug. De tidligere industrigrunde er blevet oprenset og opryddet, så pladserne og materialerne kan genbruges i nye projekter (CityLoops). Samtidig er der opført ressourcepladser, der inviterer til at bringe affaldssortering og genbrug ind i bybilledet fremfor at gemme det væk. Disse pladser skal også rumme flere faciliteter, hvor beboerne kan dyrke, dele og bytte ressourcer mellem hinanden, og det er dermed startskuddet til en permanent byttebørs.   

  Musicon er også en del af det europæiske projekt CityLoops, hvor der arbejdes med at udvikle praksisser for materialestrømme bl.a. ved genanvendelse af byggematerialer fra tidligere bygninger. Læs mere om CityLoops projektet her

 • Verdensmål nr. 17 - Partnerskaber for handling.

  På Musicon er samskabelse en af vores kerneværdier. Vi tror på, at vi gennem partnerskaber kan få det bedst mulige udbytte af ressourcer og kompetencer.

  Udviklingen af by- og handelslivet på Musicon sker i dialog med aktører og samarbejdspartnere. Af samarbejder kan bl.a. nævnes:

  • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner, RF og erhvervsliv om bl.a. hackathons.
  • Udvikling af handelsliv i samarbejde med aktører, handelsstandsforening og ejendomsudviklere.
  • Delebilsordning med BEC.
  • Sambyggeri til RF, Åben Dans og Råstof Roskilde.
  • Fælles projektudvikling med ejendomsudviklere.
  • Stibro i samarbejde med RF.

Senest opdateret

20.10.2020