You are here

Job og Afklaring - Pulsen

Østre Kirkevej 7
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 51 52 53 33

Job og Afklaring - Pulsen er et beskæftigelses- og afklaringstilbud for aktivitetsparate borgere på kontant- eller uddannelseshjælp i alderen 18 – 60 år.

Det er det rette tilbud for borgere der har brug for særlig støtte til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, og som oftest har massive problemer ud over ledighed, som f.eks. psykiske problemstillinger med eller uden diagnose, somatiske begrænsninger, sociale udfordringer, ingen eller lidt formel uddannelse, misbrugsproblemer mv. og oftest en kombination.  

Hos Job og Afklaring – Pulsen, gives der tværfaglig støtte til håndtering af den samlede livssituation, således at arbejdsmarkedsperspektivet optimeres eller en afklaring bliver mulig.

Dialog, medinddragelse og borgerens aktive medvirken er grundpiller i metoden der arbejdes efter. Vi er af den opfattelse, at progression mod arbejdsmarkedet bedst opnås’ i en virksomhed, der oftest også er det eneste sted, hvor andet end arbejde kan trænes, da det er på virksomheden man skal kunne bruge sociale kompetencer, skal opretholde normal døgnrytme etc. - ikke i samtale med en konsulent. Tilknytning til arbejdsmarkedet gennem virksomhedspraktik er derfor et afgørende skridt for at fastholde og udvikle faglige som personlige kompetencer.

Vi samarbejder derfor bredt med virksomheder, samt andre kommunale som regionale aktører med det formål at støtte borgerens vej mod arbejdsmarkedet, herunder f.eks. misbrugsbehandling, socialpsykiatri, regional psykiatri, kommunens sundhedscenter, læger o.a.  Job og Afklaring - Pulsens konsulenter fungerer som tovholdere på den samlede indsats under indskrivningen.

Visitation til Pulsen foregår for 18-29-årige via myndighed i Job og Uddannelse Ungeguiden og for de 30 – 60-årige via myndighed i Job og Ressourcer

Kontakt:

Job og Afklaring – Pulsen, Østre Kirkevej 7, 4000 Roskilde, tlf.: 51 52 53 33, mail: pulsen@roskilde.dk

Leder Jørgen Dan Pedersen, email: jorgendp@roskilde.dk