You are here

SALG AF BYGGEGRUNDE

 • Musicon ligger med god adgang til både Holbækmotorvejen, offentlig transport og store indfaldsveje.

  Musicon-bydelen ligger centralt mellem bymidten og Dyrskuepladsen. Foto: SDFE skråfoto

Vær med til at forme de sidste områder af Roskildes nye, kreative bydel.

Musicon er godt på vej til at blive den levende, kreative og dynamiske bydel, som visionære politikere drømte om i begyndelsen af dette årtusinde. En stor del af jorden er solgt, mange beboere er rykket ind, og kultur- og erhvervslivet blomstrer i både midlertidige og permanente rammer.

Cirka 20 procent af det 250.000 kvadratmeter store område mangler stadig at blive udviklet. Dermed er der fortsat plads til gode ideer til, hvordan den endelige bydel skal se ud og fungere. Det er stadig muligt at opføre nye bygninger til blandt andet detailhandel, boliger, erhverv, offentlige formål, undervisning, restaurations- og hotelvirksomhed samt publikumsorienterede aktiviteter.

Musicon udvikles som en blandet bydel, og det forventes, at Musicon med tiden vil rumme omkring 1.000 boliger og 1.000 arbejdspladser.

Her kan du få et overblik over de solgte områder ultimo 2019. De blå områder er realiserede byggerier, de gule er under opførelse, og de røde er kommunale anlægsprojekter

Fakta om byggeri på Musicon

 • Parkering

  • Cykelparkering skal være rigelig og tæt på gadedøren, så vi gør det nemt at bruge bæredygtig transport.
  • Parkering for biler vil ske i koncentrerede områder, max 200 meter fra enhver bygning. Se aktuelle parkeringsforhold. 
  • Kommunen vil i takt med udviklingen af bydelen. etablere i alt tre fælles parkeringsanlæg delvist som parkeringshuse.
 • Vand, varme og kloak

  • Byggeri skal forsynes med fjernvarme. Der kan dog dispenseres fra kravet, hvis byggeri opføres som lavenergibyggeri efter gældende bygningsreglement.
  • Byggeri skal tilsluttes vand og kloak fra Fors A/S. Oplysninger om tilslutningsbidrag m.v. kan findes på Fors hjemmeside. Det bemærkes, at der ikke skal betales tilslutning til kloak. 
  • Byggeri skal tilsluttes el fra SEAS-NVE.
 • Regnvand

  • Regnvand skal afledes overfladisk i åbne regnvandskanaler til det fælles regnvandsbassin i Rabalder Parken.
  • Som gennemsnit skal 20% af regnvandet tilbageholdes eller forsinkes på egen grund før tilslutning til fælles regnvandssystem.
 • Grundejerforening

  • Grundejere på Musicon skal være medlem af en karréforening, og karréforeningen skal være medlem af Bydelsforeningen, der står for drift, vedligehold og fornyelse af private fællesveje, stier og friarealer på foreningernes områder. Dertil kommer funktionen som spildevandslaug for tag-, overfladevand samt dræn.
  • Læs mere i lokalplan 540, §10.
 • Byggemodning

  • Overordnede veje, pladser og regnvandsrender i bydelen byggemodnes af kommunen. Byggefelter inkl. udearealer skal byggemodnes af køberne. 
 • Lokalplaner

  Byrådet vedtog den 29. september 2010 "Ramme- og Lokalplan for Musicon - lokalplan 540" - en overordnet lokalplan for hele Musicon. Lokalplanen sikrer anvendelse til detailhandel, boligformål, kreative erhverv, offentlige formål, undervisning, restaurations- og hotelvirksomhed og publikumsorienterede aktiviteter. 

  Vedtagne lokalplaner

Publikationer

Senest opdateret

18.02.2020