You are here

Parkering på Musicon

Parkeringsvejledning 2018

Musiconkort_oversigtskort_midlertidig_parkering_sept18.jpg

Her må du parkere på Musicon
Alt Text: 
Her må du parkere på Musicon

Rabalderstræde er et ’shared space’, som er en gågade, hvor der også må køre biler og anden trafik. Her skal både bilister, gående, cyklende og skatende tage hensyn til hinanden, så det bliver en gade med mange anvendelsesmuligheder og plads til alle!

Som besøgende kan du parkere bilen på parkeringsarealet ved Lydmuren, Bagtæppet, Basgangen Øst & Vest, Hal 11 og på parkeringsarealet ved Pulsen.

Parkeringsarealet ved Kantinen (Vækstfabrikken) og ved Musicon-huset kan bruges til kortidsparkering (op til 3 timer).

Alle busser henvises til parkeringspladsen ved Hal 11 og skal derfor køre ind ad Pulsen.

Publikationer

Senest opdateret

28.09.2018