You are here

OM MUSICON

Musicon er en ny kreativ bydel i Roskilde, der ligger på et areal, der tidligere rummede en betonvarefabrik. Området ligger mellem Roskilde Dyrskueplads og Roskilde Station og fylder ca. 250.000 m2.

Musicon i dag
Der er i dag omkring 70 aktører på Musicon bestående af virksomheder, foreninger og kulturinstitutioner. I bydelen er der danseteater, museum, kunstskole, skatehal, spisesteder, øvelokaler og meget mere. Derudover er der opført 200 ungdomsboliger, mens 31 familieboliger i form af rækkehuse samt 62 ejerlejligheder er under opførelse.

Karakteren i området er præget af de tidligere industribygninger og andre rustikke spor fra produktionen, som er inte­greret i udformningen af nye byrum og blandet med nybyggeri.

Musicon er en spændende og attraktiv bydel med markante kulturinstitutioner, stærke frivilligaktiviteter og et blomstrende erhvervsliv med mange iværksættere og startup-virksomheder. Området betragtes i dag som et kreativt vækstcenter i Roskilde Kommune og bydelen vokser hele tiden.

Mange mennesker har sin daglige gang på Musicon og flere, når der afholdes arrangementer. Sidste år var der mange populære arrangementer som f.eks. koncerter, danseforestillinger, teater, kunstudstillinger, skateopvisning, kulturfestival, jule- og loppemarkeder mv.

Musicon om 10 år
Når Musicon er færdigudviklet om 5-10 år, vil det være en bæredygtig og pulserende bydel med liv det meste af døgnet. Området vil fortsat udvikles med henblik på at blande erhverv, boliger, uddannelse, kultur og iværksætteri, og samtidigt realisere de grønne strategier. Visionen er at Musicon med tiden skal rumme omkring 1.000 boliger og have 1.000 arbejdspladser.

> Besøg Musicon
> Se aktuelle events i vores kalender

Senest opdateret

27.02.2018