You are here

Seks storparceller udbydes centralt på Musicon

Af laerkemlpalm
Seks storparceller udbydes i det nye kvarter INDFALDET

Endnu et område på Musicon skal omdannes til et levende bymiljø, med plads til boliger, erhverv og detailhandel

Musicons nye kvarter hedder INDFALDET, og ligger centralt i den kreative bydel, tæt ved Ragnarock Museet, ’kulturtorvet’ Søjlepladsen og den rekreative Rabalder Parken. INDFALDET bidrager til Musicons blandede og levende bymiljø ved at tilføre boligliv, detailhandel og kontorerhverv. Der forventes at opføres alt fra boliger i tæt-lav bebyggelser, til et stort erhvervshus på mere end 4.500 etagemeter. Visionen er, at skabe plads til både boligliv og innovative virksomheder i et kvarter med arkitektonisk mangfoldighed, hvor alle bebyggelser opføres som unikke enheder med egenidentitet.

Der kan bydes én eller flere grunde samlet, og det er således muligt at byde på 1.740 op til 10.000 etagemeter.

Musicons sekretariatsleder Lars Bloch udtaler: ”Visionen er at skabe en kontrast til de store pladser og bygninger omkring Ragnarock Museet, ved at udvikle et grønt boligområde med bymæssig tæthed og menneskelig skala. Der etableres derfor intime varierede samlingsrum, og tage, altaner, gårdrum og haver, skal danne ramme om hverdagsliv og blandede fællesskaber med både boliger og erhverv”.

Udover boliger, opføres et stort erhvervshus på mere end 4.500 etagemeter. Erhvervshuset giver grobund for et endnu stærkere erhvervsnetværk på Musicon, og skaber rammerne for vidensdeling, innovation og samarbejde virksomhederne imellem. Erhvervshuset styrker dog ikke kun det kreative miljø i bydelen – det styrker erhvervslivet i hele Roskilde Kommune.

Læs mere om grundene her:
www.roskilde.dk/grunde

Kontakt:
Lars Bloch, Sekretariatsleder, Musicon
Tlf: 4631 8015
Mail: Larsbl@roskilde.dk

Dato: 28. Juni 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019