You are here

Ny plan for parkering på Musicon

Af kasperban
Musicon er nået så langt i sin udvikling, at der er behov for at organisere parkeringen i området. Derfor er der nu udsigt til tidsbegrænsning og p-licenser i den kreative bydel.

Som man kan læse i dagens udgave af Dagbladet Roskilde, har Roskilde Kommunes Plan- og teknikudvalg nu anbefalet et oplæg til håndtering af parkeringsudfordringerne på Musicon over for Byrådet, som behandler sagen senere på måneden.

Det skyldes et stort pres på parkeringspladserne i bydelen til dels fra bilister, der ikke har et ærinde i bydelen.

For at sikre parkeringspladser til både beboere, erhvervsdrivende, kunder og gæster er planen at indføre forskellige parkeringszoner. Hvis planen vedtages, bliver der nogle steder med langtidsparkering, mens andre zoner vil være til parkering i kortere tid ad gangen.

Licens til beboere og erhverv

Desuden er det tanken, at beboere og erhvervsdrivende forsynes med en p-licens. 

På Roskilde Kommunes hjemmeside kan du læse hele baggrundsnotat og den foreslåede plan i referatet fra mandagens møde i Plan- og Teknikudvalget (pkt. 10).

Hvornår planen rulles ud, afhænger dels af den politiske beslutning, dels af hvornår det er muligt at få skiltning og kontrol på plads. Men forventningen er, at det sker i løbet af foråret.

Dato: 18. Januar 2019

Senest opdateret:

18. Januar 2019