You are here

Fornyet fokus på den levende bydel
Af kasperban
  • Andreas Høegh-portræt

    Andreas Høegh, ny leder af Musicon-sekretariatet

Andreas Høegh har overtaget ansvaret for at udvikle Musicon og for at skabe endnu mere liv i den kreative bydel.

Mange nye byggerier skyder op på Musicon-området de kommende år, og dermed opstår flere permanente byrum. Det giver både muligheder og udfordringer for kulturen og livet i området.

Rammerne for, hvordan den kreative bydel Musicon skal udvikle sig, er fastlagt i en politisk vedtaget vision for området. Musicon-sekretariatet skal sikre, at visionerne for livet i bydelen omsættes i praksis – i tæt samarbejde med bydelens aktører og en række andre interessenter. Og den nye leder af sekretariatet, Andreas Høegh, glæder sig over at have det overordnede ansvar for at gøre den tidligere betonfabriksgrund til en levende bydel.

”Musicon kommer til at ændre sig helt vildt de kommende år. Hvor min forgænger havde stor succes med at sælge byggegrunde, bliver min primære opgave at følge aftalerne til dørs og realisere livet i bydelen,” fortæller Andreas Høegh, der i ni år har arbejdet netop med at udvikle kultur og erhverv i den nye bydel.

Fokus på forankring af livet i bydelen

Indtil de nye bygninger skyder op, kommer Musicon-sekretariatet i en periode til at følge op på salget af de mange byggegrunde, der nu skal huse fremtidens beboere og erhvervsliv.

Blandt de helt konkrete tiltag er opførelsen af 400 boliger over de næste to år og 5.000 etagemeters kontorbyggeri. Derudover er der fremskredne planer for et kulturelt byggeri, der skal huse både Roskilde Festivals sekretariat, egnsteatret Åben Dans og Råstof Roskilde, der står for udlejning af øvelokaler og grej til musikere.

Udviklingen betyder, at de mange kulturelle aktiviteter i Musicon-bydelen skal finde sig til rette i de ændrede og mere permanente omgivelser, ligesom der skal yderligere tryk på udlejning af områdets faciliteter. Livet i byen skal sikres, og på sigt skal området populært sagt kunne stå på egne ben.

”Musicon-sekretariatet og resten af Roskilde Kommune vil gradvist overdrage mere af ansvaret for bydelen – og for livet i den – til alle dem, der bruger området. Men i bedste Musicon-stil inddrager vi alle relevante parter og tester ideerne af, så vi får en god forankring på vejen mod at skabe det kultur- og handelsliv, som er ambitionen,” siger Andreas Høegh.

Dato: 03. September 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019