You are here

Nedrivning af bygninger skal give plads til nyt kvarter

Af sandraskj
For at give plads til realiseringen af et nyt kvarter, der foreløbigt kaldes ’Indfaldet’, skal Hal 1, Musicon-huset og Kantinen fra betonfabrikkens tid nedrives i perioden fra januar til august.

Nedrivningen vil ske i to etaper, hvor Hal 1 nedrives først med opstart nu på mandag d. 15. januar. Musicon-huset og Kantinen nedrives til sommer, når virksomheder fra de to bygninger er blevet genhuset i et midlertidigt pavillonbyggeri. Musicon-sekretariatet er bygherre på opgaven, som udføres af virksomheden LH Hockerup.

Nedrivningen vil blive gennemført på en bæredygtig måde, hvor en del af bygningsmaterialerne bliver udtaget manuelt og opmagasineret bl.a. for at blive genbrugt som facadebeklædning på Musicons fremtidige affaldsskure. En mindre del af Hal 1 vil blive bevaret for i første omgang at fungere som en mini-hal og på sigt at blive omdannet til et nyt mere eller mindre overdækket byrum.

For også at kunne genanvende de store mængder beton i Hal 1 vil der i løbet af foråret blive nedknust beton. Nedknusningen vil blive varslet på forhånd, da det medfører støj, som skal overholde gældende regler i forhold til støjniveau og tidsrum.

Den tunge trafik fra nedrivningen vil foregå til og fra Køgevej langs Rabalder Parken ad den eksisterende grussti. Stien vil derfor blive udvidet, så det fortsat er muligt at være fodgænger på strækningen.

Har du spørgsmål til nedrivningen, kan du kontakte Gunilla Rasmussen i Musicon-sekretariatet på 4631 6870/ gunillasr@roskilde.dk. Gunilla kan også kontaktes, hvis du som aktør på Musicon er interesseret i at overtage overskydende byggematerialer velegnet til indendørs brug.

Oplever du gener i forbindelse med nedrivningen, skal du kontakte nedrivningsentreprenøren på 3080 7064/ thj@hockerup.dk. Hvis ikke det hjælper, kan du kontakte Musicon-sekretariatet eller kommunens miljømyndighed via Roskilde Kommunes hjemmeside:

http://roskilde.dk/formularer/anmeld-lugt-stoej-eller-forureningsuheld  eller pr. mail: gene@roskilde.dk.

 

Dato: 12. Januar 2018

Senest opdateret:

15. Januar 2018

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.