You are here

Musicon tester nye affaldsløsninger

Af kasperban
  • Central plads til sortering af affald på Musicon

    Fælles affaldspladser og bytteskabe er nogle af tiltagene i Musicons fokus på at minimere bydelens affaldsmængder.

  • Bytteskab på Musicon

    Fælles affaldspladser og bytteskabe er nogle af tiltagene i Musicons fokus på at minimere bydelens affaldsmængder.

I maj startede en ny, fælles affaldsordning for en stor del af Musicon. Ordningen er unik, idet den samler flere end 50 mere end virksomheder, foreninger og kulturinstitutioner omkring sortering af affald. Håbet er at få en så effektiv fælles løsning, at ordningen på kan inspirere andre byområder.

Musicon skal være en bæredygtig bydel. Sortering, genbrug og genanvendelse står højt på dagsordenen. Derfor er der dannet en arbejdsgruppe med frivillige kræfter og fokus på at se affald som ressourcer. Arbejdsgruppen er en del af grundejerforeningen for hele Musicon-bydelen – kaldet Bydelsforeningen Musicon – som har fundet frem til indholdet i den nye ordning og indgået aftale med et renovationsselskab på vegne af foreningens medlemmer.

Formålet med at samle aktørerne i en fælles affaldsordning er at hjælpe brugerne på vej med sorteringen. Samtidig minimerer det kørslen i området ved, at én vognmand afhenter affald fra alle. Og så er det en fordel for brugerne at pulje affaldet, fordi det giver mulighed for at forhandle sig til en bedre pris hos renovationsselskabet.

Vil inspirere andre

"Vores mål er at opbygge en bydel, hvor der ikke kun bliver sorteret til genanvendelse, men også bliver genbrugt, byttet og delt. Musicon-bydelen kan også på dette område bidrage til at afprøve nye løsninger til inspiration for flere," siger Janus Madsen, som er bestyrelsens deltager i arbejdsgruppen og ejer af Leos Wok Café.

Bydelsforeningen har valgt samme kildesortering som hjemme hos Roskildes borgere, men derudover også frasortering af plastaffald i håb om, at der snart bliver bedre muligheder for at få plastik genanvendt.

Byfest som testplatform

Aktuelt er Bydelsforeningens arbejdsgruppe for affald optaget af at udvikle et godt system til affaldssortering under events. Nye løsninger skal allerede testes på bydelens årlige festival, Rabalder, sidste lørdag i august. I den forbindelse har bydelsforeningen indgået samarbejde med Roskilde Festival, Renovationstransport Roskilde (RTR) og Roskilde Kommune. 

Det er også RTR, der frem til 2023 har fået opgaven med at køre affald for bydelens virksomheder og foreninger, og hos RTR ser man gode perspektiver i opgaven:

"Det er jo et byområde, der er under stor udvikling, så der hele tiden kommer flere brugere til. Samtidigt er det altid spændende for os at være med til at udvikle nye løsninger sammen med kunder, der har ambitioner på området," siger Ole Vestergaard, der er salgschef hos RTR.

På www.musicon-bydelsforening.dk/affald kan du læse mere om affald og genbrug i den kreative bydel.

Dato: 15. Juli 2019

Senest opdateret:

15. Juli 2019