You are here

Musicon bliver testplatform for internationalt samarbejde

Af kasperban
  • Knusning af beton fra Hal 1

    Knust beton fra de gamle Unicon-haller indgår i forsøg med genanvendelse af beton på Musicon.

  • Nedrivning af Hal 1 i Musicon-bydelen

    Knust beton fra de gamle Unicon-haller indgår i forsøg med genanvendelse af beton på Musicon.

Hvordan bliver vi bedre til at genbruge byggeaffald og overskudsjord, når vi bygger nyt? Det undersøges i et nyt stort EU-projekt kaldet City Loops. Musicon fungerer som testplatform for nye løsninger i de kommende fire år.

Mandag den 28. oktober søsættes et nyt projekt, der skal sikre en mere ansvarlig måde at bygge på i fremtiden. City Loops, som projektet hedder, skal udvikle og demonstrere metoder og værktøjer, der gør det muligt at nå frem til en mere ansvarlig brug af ressourcer. Helt konkret er målet at skabe kredsløb for materialer og overskudsjord fra renovering og nedrivning.

Udenlandske gæster på besøg

Projektet har fået støtte fra EU og løber over fire år. Roskilde er en af syv europæiske byer, der mandag den 28. oktober skriver under på en deklaration, som forpligter til at arbejde med de udfordringer, der ligger i at få de forskellige led i byggeriet til at tænke i materiale-kredsløb. Startskuddet markeres også med et besøg i Musicon-bydelen, hvor en delegation fra de øvrige byer selv kan få indblik i områdets muligheder.

I Musicon-bydelen er der allerede flere projekter i gang, hvor materialer fra tidligere byggerier i området tænkes ind i nye anlægsprojekter. Og i de næste fire år får den udvikling yderligere et skub, når Musicon skal fungere som testplatform for nogle af de mange ideer, der ventes at blive til i City Loops-samarbejdet.

Viden skal deles med andre kommuner

”Som offentlig bygherre har vi en særlig forpligtelse, når det handler om at skubbe byggeriet i en bæredygtig retning. Ikke bare i Roskilde Kommune, men også hos andre. Det er ambitionen, at de erfaringer og den viden, vi skaber i City Loops, skal sprede sig som ringe i vandet til alle landets kommuner,” siger Roskildes borgmester, Tomas Breddam, i en pressemeddelelse.

I Musicon-sekretariatet er glæden stor over at få muligheden for at præge fremtidens byggeri.

”Vi er en del af en kommune med et stadigt større fokus på bæredygtighed og ansvarlighed i forhold til Jordens ressourcer. Det mærker vi både i vores stærke samarbejde med andre afdelinger på rådhuset, og her i bydelen, hvor vi har mange virksomheder med hovederne fulde af viden og nye ideer. Her er gode muligheder for at teste gode ideer af, og det potentiale ser vi frem til at folde endnu mere ud,” siger Andreas Høegh, der er leder af Musicon-sekretariatet.

Læs hele pressemeddelelsen på Ritzau her.

Dato: 25. Oktober 2019

Senest opdateret:

25. Oktober 2019