You are here

Lukning af Basgangen

Af rikkej
  • Kort over lukket Basgangn og Bagtæppet.

    Kortoversigt med markeret afspærring.

Asfalteringen af Basgangen går ind i den afsluttende fase, hvor det sidste lag asfalt skal lægges. Det betyder midlertidigt gravearbejde ved Bagtæppet og omlægning af trafik.

Musicon er nu så langt i sin udvikling, at nogle af de anlagte veje skal færdiggøres. I forbindelse med dette skal der også anlægges vand og kloak på gruspladsen ved Bagtæppet, inden Basgangen skal have det afsluttende lag asfalt.

Omkørsel til Bagtæppet via Lydmuren

Inden det sidste lag asfalt lægges på Basgangen, skal der anlægges vand og kloak på hjørnet, hvor Bagtæppet og Basgangen møder hinanden (afmærket med X på illustration ovenfor), så gruspladsen kan blive taget i brug til spændende aktiviteter i fremtiden.

Datoerne for arbejdet er som følger:

  • Lukning af hjørnet v. Basgangen og Bagtæppet fredag d. 02/10 til og med torsdag d. 08/10.
  • Lukning af hele Basgangen mandag d. 12/10 til og med onsdag d. 14/10.

Det betyder, at der over disse to korte perioder vil være lukket for tilkørsel til Bagtæppet via Basgangen. Derfor skal du køre via Lydmuren, hvis du skal ind til Kunstsmedjen eller andre steder på Bagtæppet.

Når arbejdet er færdigt, kan alle beoere, foreningsmedlemmer, erhvervsdrivende og gæster glæde sig over nye vejbelægninger.

 

 

 

Dato: 30. September 2020

Senest opdateret:

07. Oktober 2020