You are here

Ingen gennemkørsel i Rabalderstræde

Af kasperban
Hvis du kommer i bil til Musicon, kan du ikke længere skyde genvej ad Rabalderstræde mellem Søndre Ringvej og Pulsen. Gaden er nu spærret ved Basgangen.

Rabalderstræde har i løbet af vinteren været åbnet for gennemkørende trafik. Nu er der lukket igen, fordi mange bilister kørte for hurtigt i gaden, der er gågadezone med hastighedsbegrænsning.

Der har tidligere været en spærring for gennemkørsel ud for Containerstriben lige nord for Penselstrøget. Nu er lukningen af Rabalderstræde flyttet syd for Basgangen for at give en bedre trafikafvikling til den centrale del af Musicon. Samtidig er det målet at minimere antallet af fartsyndere.

Kørende færdsel til Musicons sydlige del kan ske fra Pulsen via den store parkeringsplads i området ved Hal 11.

Kørende færdsel til Musicon nord for Basgangen kan ske ad Rabalderstræde via Søndre Ringvej og Havsteensvej.

Midlertidig lukning af Penselstrøget

Mandag morgen den 15. april bliver Penselstrøget lukket af, fordi vejen skal repareres. Denne reparation vil vare til og med tirsdag den 16. april.

Dermed er der ikke adgang til handicapparkeringen mellem Containerstriben og Makers Corner, ligesom der ikke kan leveres varer ad den vej i de to dage, arbejdet foregår.

Dato: 12. April 2019

Senest opdateret:

12. April 2019