You are here

Byggeri af fællesskabshus udskydes

Af rikkej
  • Råstof Roskilde

    De lokale bands i foreningen Råstof Roskilde må sammen med Aaben Dans og Roskilde Festival vente med at flytte under samme tag.

Corona-situationen får nu også betydning for planerne om det store fællesskabshus, som er planlagt på Musicon lige ved bydelens centrale torv, Søjlepladsen.

I det store fællesskabshus skal Roskilde Festivals faste medarbejdere og de mange frivillige efter planen flytte ind under samme tag som Aaben dans og øvelokaleforeningen Råstof Roskilde. De må dog vente et ekstra år, før de kan tage de nye rammer i brug.

Styregruppen bag projektet har netop valgt at udskyde processen med et år, som det fremgår af pressemeddelelsen, som du kan læse her nedenfor eller via dette link: sambyggeri | Roskilde Festival (roskilde-festival.dk).

 

Byggeri af Fælleskabshus udskydes

 

Roskilde Festival og Roskilde Kommune har valgt at udskyde byggeriet af fællesskabshuset på Musicon. Udskydelsen skyldes den generelle usikkerhed, der er forbundet med Corona-epidemien

 

Udskydelsen af projektet forventes at vare omkring et år. Formålet er at sikre afklaring af situationen, og dermed give et mere solidt grundlag for gennemførelsen af projektet. Udskydelses-perioden vil blandt andet blive brugt til at videreudvikle udbudsmaterialet for det bæredygtige byggeri.

 

Valget om at udskyde processen træffes nu, idet projektet ved årsskiftet har nået en vigtig milepæl, hvor det opfølgende arbejde efter, at den oprindelige vindende tilbudsgiver gik konkurs, er færdiggjort, og det kommende genudbud ikke er igangsat. Det går således naturligt ind i ny fase, hvilket samtidig skaber et godt fundament for det videre arbejde, ligesom den primære økonomi i projektet ikke vil blive påvirket af udskydelsen, da projektet i øvrigt følger den generelle planlægning og de indgåede aftaler i bygherregruppen. 

 

Igangsættelse af byggeri og ibrugtagning af fællesskabshuset vil som udgangspunkt blive tilsvarende forskudt, og forventningen er, at huset kan tages i brug i sommeren 2024.

 

For sikre viden og kvalitet i projektet fortsætter Roskilde Festival Gruppen og Roskilde Kommune valgt at bevare projektteamet, hvor fælles projektleder er Michael Brunbjerg, Roskilde Kommunes projektleder er Stig Hansen og Roskilde Festival Gruppens bygherrerådgiver er Andreas Claus Hansen

 

Dato: 06. Januar 2021

Senest opdateret:

06. Januar 2021