You are here

KUNST I BYRUMMET

 • Lysinstallationen Embryo på Søjlepladsen i Musicon-bydelen

  Kunst installationer på Musicon.

 • Street art Hal 9

  Kunst installationer på Musicon.

 • Indgangsmarkering Pulsen 10

  Kunst installationer på Musicon.

 • Street art galleri

  Kunst installationer på Musicon.

 • Kunst på Musicon

  Kunst installationer på Musicon.

Kunst på Musicon er med til at skabe en mangfoldig by båret af kreativitet og nytænkning.

Kunsten på Musicon er en medspiller, som inviteres ind for at synliggøre og forstærke bydelens kreative identitet.

 

Kunst i byudviklingen. 


Allerede i Musicons spæde begyndelse blev der etableret et stærkt kunstmiljø. Siden har mange værker og installationer præget byrummet. Nu er den kreative bydel på vej ind i en ny fase, hvor også blivende værker har en stor rolle. Disse skal leve side om side med det fortsat foranderlige kunst såsom gallerier på facader, byggehegn og mange andre steder i bydelen. Kombinationen af fast og dynamisk kunst skal understøtte og forstærke byens identitet og vision.

Lysinstallationer er et stærkt kendetegn for kunsten i byrummet på Musicon. Her kan bl.a. nævnes Embryo på Søjlepladsen, Inner Glow ved Musicon sekretariatet og det interaktive lys på Musicon stien, som alle er med til at præge det sanseindtryk man får på Musicon.

Herudover, er Street art galleriet på facaden af hal 9 også med til at afspejle bydelens kunsteriske profil med sin foranderlighed og kreativitet. Her er der, i samarbejde med Institut for Urban Kunst, blevet skabt et dynamisk galleri, som løbende vil skifte form, og flere forskellige kunstnere vil få muligheden for at udfolde sig i galleriet.  

Kunstværdier

For at realisere og håndgribeliggøre arbejdet med kunst i både den midlertidige og permanente skala på Musicon er der opstillet en række succeskriterier. Disse kriterier og værdier skal være med til at sikre byånden på Musicon.

 

 • Musicon som vedvarende platform for kunst aktiverer byrum, haller, facader etc.
 • Arbejdet med kunst og kultur understøtter og fremhæver områdets identitet og vision.
 • Samarbejder med kulturaktører er med til at starte nye projekter og skabe synergi på tværs af organisationer.
 • Der realiseres midlertidige og varige kunstprojekter. Permanente værker, der skal integreres i det byggede miljø eller indarbejdes i byrummene, skal sikres igennem udbudsmateriale og aftaler med kommende bygherrer.
 • At sikre kunstnerisk diversitet ved at arbejde med et bredt udsnit af kunstformer, herunder med forskellig varighed, udtryk, målgrupper etc.

 

Du kan læse meget mere om den kunstneriske historie og udvikling under Musicons kunstprofil

 

Har du også interesse i præge byrummet med din kunst? Kontakt da:

Sandra Schumann Jensen, Projektleder 

Email: sandrasch@roskilde.dk

Tlf.: +45 46316858

Senest opdateret

24.09.2020