You are here

FREKVENSEN

  • Frekvensen

    Fotograf: Ginnerup Arkitekter

I kvarteret Indfaldet opføres en ny karrébebyggelse, som bliver en blanding af boliger i 3-5 etager og lokaler til butikker eller værksteder i stueetagen langs Rabalderstræde.

Karrébebyggelsen kaldes Frekvensen. Navnet refererer til bevægelsen i de forskellige arkitektoniske lag, uderum og kantzoner. Boligbebyggelsen kommer til at variere mellem forskellige boligtyper og størrelser, hvilket vil henvende sig både til studerende, unge par, singler, børnefamilier, enlige med børn og ældre mennesker. På den måde skabes en karré med en mangfoldig beboersammensætning.

Boligerne er designet til en ny ’generation’ af beboere, hvor uderummet spiller en vigtig rolle. Derfor etableres både tagterrasser, taghaver, gårdrum samt opholdssteder med forbindelse til de omkringliggende byrum. Et centralt omdrejningspunkt i projektet er fælleshuset Agora, som får et transparent udtryk og som placeres som en selvstændig og central del af bebyggelsen. Agora skal være et sted, hvor beboerne kan mødes i et interessefællesskab - både tilfældigt og i forbindelse med planlagte aktiviteter og arrangementer.

Højder tilpasset omgivelserne

Bygningen bliver fem etager høj mod Rabalderstræde. Mod syd og øst bliver den lavere og mere luftig, så den passer sammen med de mindre og omkringliggende by-/rækkehuse. Facaderne får et opdelt og let arkitektonisk udtryk ved et varieret materialevalg, udkragninger, indhak, vekslende højder og en begrønning af tagflader.

Langs Rabalderstræde åbnes facaden op mod gaden med store vinduespartier. Trappeopgangene etableres udvendigt i gårdrummet, så facaderne aktiveres.

Her kan du få mere at vide

Priserne for de enkelte lejligheder er endnu ikke fastlagt.

Det første åbent hus ventes at blive afholdt i slutningen af 2020. Ønsker du at deltage, kan du sende en e-mail med kontaktoplysninger til udlejning@corebolig.dk

 

FAKTA

  • Tegnestuen Ginnerup Arkitekter har tegnet projektet.
  • Svanen og Core Property Management er hhv. udvikler og investor på projektet.
  • Byggeriet får et omfang på ca. 10.000 etagemeter og bliver bygget på hjørnet af Rabalderstræde og Rampelyset.
  • Der bliver bygget 111 lejligheder til udlejning i en størrelse fra ca. 64-110 m2.
  • Der forventes 430 m2 lokaler til publikumsorienterede anvendelser i stueetager langs Rabalderstræde.
  • Læs mere om Frekvensen på Ginnerup Arkitekters hjemmeside

Senest opdateret

22.10.2019