You are here

P-HUS MED PLADS TIL ET AKTIVT LIV

 • Visualisering af parkeringshus i Musicon-kvarteret Indfaldet

  Mangor & Nagel Arkitekters visualisering af p-huset set fra indkørslen i bygningens sydlige ende.

 • Parkeringshus i kvarteret Indfaldet under samling af stålskelettet i december 2020.

  Samling af den bærende stålkonstruktion i december 2020. Set fra nord mod den sydlige ende, hvor der bliver indkørsel.

På Musicon skal parkeringshusene også bidrage til den levende bydel. I kvarteret Indfaldet bliver der blandt andet plads til Musicons parkourmiljø i et nyt, bæredygtigt p-hus.

Allerede på afstand vil man fornemme, at Musicons første parkeringshus er en bygning, der kan mere end blot at rumme en masse parkerede biler.

En skulpturel trappe forbinder alle husets niveauer. Rå containere giver et markant udtryk og sammenhæng til andre dele af Musicon. Og ikke mindst inviterer bygningen til bevægelse og ophold i ”Indskydelsen” – et ekstra lag, som bygges uden på p-husets sydlige del.

Plads til både grønne og sorte fingre

På toppen af ”Indskydelsen” vil beboerne i de nærmeste boligbyggerier kunne dyrke grøntsager og krydderurter i taghaven.

I dialog med naboerne vil kommunen drøfte mulighederne for at etablere foreningslokaler i dele af  Indskydelsen. Målet er at tilbyde fremtidige rammer til Musicon-aktører, som allerede i dag er aktive i bydelen. Roskilde Kommune er allerede i dialog med områdets parkourmiljø og Knuckle Grease Garage, som for tiden holder til i midlertidige lokaler.

Her kan du finde mere information om dialogen og generelt om p-huset. 

Et hus med mange kontraster

Arkitektfirmaet Mangor & Nagel, som også har tegnet Musicons 92 ungdomsboliger i Noden, har skabt en bygning med masser af kontraster.

Mod syd er indkørslen placeret i den myldrende facade med containere og den markante trappe, mens de tre øvrige facader beklædes med et transparent net af corténstål. Det bliver med tiden dækket af slyng- og klatreplanter. På den måde bliver p-huset også en rolig og grøn modvægt til det industrielle udtryk, som præger flere andre dele af Musicon.

Cirkulært fokus

Selve byggeriet bliver også ”grønt”. Roskilde Kommune er bygherre og har stort fokus på materialestrømme. Ved at anvende stål kan p-huset skilles ad, hvis behovet for parkering en dag bliver mindre. Efterfølgende kan de enkelte dele genbruges.

Desuden er der anvendt beton fra den gamle Unicon-fabrik, som lå i området i mange år. Betonen er knust og brugt til at fylde op omkring fundamentet frem for at køre det gamle beton bort og hente nyt grus ind.

Den løsning gavner både miljøet og økonomien i projektet.

FAKTA

Bæredygtigt og levende p-hus på Musicon.
 • Musicons første parkeringshus opføres i bydelens østligste del i det nye kvarter Indfaldet.
 • Adgangen kommer til at ske fra Køgevej via den nye vej Optakten.
 • P-huset får også elementer af genbrug i form af genbrugsbeton og materialer, som tidligere har været en del af andre byggerier i Roskilde Kommune.
 • Projektet understøtter målene i Roskilde Kommunes Strategisk Klima- og Energiplan og er en af de cases, der arbejdes med i det store EU-projekt CityLoops.
 • Det visionære parkeringshus skabt i samarbejde mellem arkitektvirksomheden Mangor & Nagel, MT Højgaard Design & Engineering og Astron S.A.
 • Roskilde Kommune er bygherre, og p-huset ventes at stå færdigt i løbet af 2021.

Senest opdateret

07.12.2020