You are here

INDFALDET (kvarteret)

  • Indfaldet

    Fotograf: Vandkunsten

Et helt nyt kvarter ser dagens lys frem mod 2021. Indfaldet i Musicons østlige del bliver der for tiden bygget et grønt boligområde med blandede boliger og mange fællesskaber.

Det gamle Hal 1-område på Musicon omdannes til et levende bymiljø med intime samlingspunkter, gårdrum og haver. I det nye kvarter opføres alt fra boliger i tæt-lav-bebyggelser til et stort erhvervshus på 6.000 etagemeter. Visionen er at skabe plads til både boligliv og inno­vative virksomheder i et kvarter med arkitektonisk mangfoldighed, hvor alle bebyggelser opføres som unikke enheder med egen identitet.

Musicons nye kvarter hedder Indfaldet og ligger centralt på Musicon, tæt ved museet Ragnarock, det centrale bydelstorv Søjlepladsen og den rekreative Rabalderparken. Indfaldet bidrager til Musicons blandede og levende bymiljø ved at tilføre boligliv, detailhandel og kontorerhverv.

I kvarteret opfører KSE Ejendomme ca. 55 ejerboliger. Svanen Gruppen bygger ca. 106lejligheder til udlejning, EcoVillage etablerer et bofællesskab med ca. 42 ejer- og andelsboliger og Udviklingsselskabet Indfaldet ApS opfører 50 ejerboliger på ca. 9.300 etagemeter.

Plads til at være sammen

Visionen er at skabe en kontrast til de store pladser og bygninger omkring Ragnarock ved at udvikle et grønt boligområde med bymæssig tæthed og menneskelig skala. Der etableres derfor intime, varierede samlingsrum, og tage, altaner, gårdrum og haver skal danne ramme om hverdagsliv og blandede fællesskaber.  

Ud over boliger opføres et stort erhvervshus på ca. 6.000 etagemeter. Erhvervshuset giver grobund for et endnu stærkere erhvervsnetværk på Musicon og skaber rammerne for vidensdeling, innovation og samarbejde virksomhederne imellem. Erhvervshuset styrker dog ikke kun det kreative miljø i bydelen - det styrker erhvervslivet i hele kommunen.

Senest opdateret

27.08.2019