You are here

IDEEN BAG MUSICON

 • PIXL Park i Musicon

  Fotograf: Kim Wendt

Kultur og erhverv i centrum

Musicon er en unik, pulserende og blandet bydel med fokus på kunst, kultur og kreativitet.

Roskilde Kommune har ambitioner om at gøre Musicon til national rugekasse for kunstnere, designere, musikere, kreative virksomheder og andre med behov for utraditionelle rammer. Derfor bliver Musicon heller ikke udviklet som alle andre bydele. Udviklingen sker i tæt samarbejde med folk fra kultur- og erhvervslivet samt developere og investorer, som synes det er spændende at være med til at præge udviklingen i en dynamisk og mangfoldig retning.

Musicon er:

 • En kreativ, musisk bydel, der tillader eksperimenter
 • En bydel med høj puls og liv det meste af døgnet
 • En bydel med innovativt byggeri i høj kvalitet
 • En bydel, der bygger på oplevelsesøkonomi
 • En bæredygtig bydel baseret på grønne principper
 • En bydel med spor af den betonfabrik, der engang har været på området

Udviklingsstrategi

 • Visionen for Musicon

  Musicon er en bydel med et levende bymiljø, hvor det musiske (i bred forstand) er overordnet tema. Roskilde Kommune vil blande kulturelle erhverv, butikker, boliger, kultur- og fritidsaktiviteter, der tilsammen skaber liv i bydelen det meste af døgnet.

  Musicon vil skabe værdier for hele byen og regionen i form af nye virksomheder, gode boliger, inspirerende parkområder og kulturelle attraktioner. Det skal gøre Roskilde til et sjovere sted at bo. Musicon har ambitioner om at blive en national rugekasse for kunstnere, designere, musikere, kreative virksomheder og andre med behov for utraditionelle rammer.

  Med en strategi, der udfordrer den traditionelle måde at udvikle byer på, har Roskilde en enestående mulighed for at blive et kulturelt hot-spot i Danmark.

  Visionen er politisk vedtaget af Roskilde Byråd i 2007

 • Byudvikling uden masterplan

  Udviklingen af Musicon er radikalt anderledes end andre nye byområder. I stedet for en masterplan som 'låser' udviklingen i et bestemt spor, sker udviklingen i et tæt samarbejde med folk fra kultur- og erhvervslivet samt ejendomsudviklere, som synes det er spændende, at være med til at præge udviklingen i en dynamisk og mangfoldig bydel.

  Musicon-sekretariatet ønsker, at de mennesker, som er i bydelen selv udvikler, styrer og vedligeholder de projekter og aktiviteter, de sætter gang i.

  Det giver ejerskab til bydelen og skaber en dynamik og en mangfoldighed, som kommunen ikke selv ville kunne skabe gennem en traditionel byudviklingsproces.

 • Midlertidige aktiviteter skaber Musicon

  Der er mange midlertidige aktiviteter på Musicon. Midlertidige aktiviteter kan være enkeltstående events, et kulturprojekt eller en cafe på hjul. Det kan også være længerevarende kultur- eller erhvervsprojekter, der lejer sig ind i en bygning, der bruges til formålet i en årrække, indtil bygningen rives ned i forbindelse med udviklingen af området.

  Midlertidige aktiviteter og installationer tiltrækker mange besøgende til bydelen, hvilket er med til at give området nyt liv. Samtidig er de midlertidige aktiviteter samtidig med til at ændre synet på Musicon - fra forladt industrigrund til et kreativt, innovativt byområde under udvikling.

 • Grønne strategier for byudviklingen

  Byudviklingen på Musicon er baseret på en række bæredygtige principper, der bliver omsat til praksis i takt med realiseringen af bydelen.

  På Musicon skal håndteringen af affald ikke gemmes væk som en uønsket del af byen - men i stedet være en synlig aktivitet, der sætter fokus på affaldet som en ressource og understøtter genanvendelse. For at genanvende materialer og gøre lokalhistorien til en integreret og synlig del af bydelen, bevares dele af bygninger, belægninger og spor fra den tidligere betonfabrik, Unicon.

  Alle bebyggelser vil blive indrettet med åbne render og kanaler til at af­lede regnvandet til Rabalder Parken, så vandet bliver gjort til et synligt og rekreativt element i byrummene.

  Musicons centrale beliggenhed i Roskilde udnyttes til at understøtte, at cykler, bus og tog oftest vælg­es som transportmidler. Hovedparten af parkeringen vil derfor foregå i bydelens yderkant samlet i park­eringshuse. Byrum og gader bliver udformet, så de er attraktive til langsom færdsel, og det til fods er nemt at komme omkring i bydelen. Delebiler forventes at blive en vigtig del af trafikkulturen, der delvist erstatter behovet for egen bil.

 • Hvor kommer inspirationen fra?

  Inspirationen til udviklingen af Musicon kommer mange steder fra. Blandt andet fra omdannede industriområder i Amsterdam, Vancouver, Tyskland etc.

  Amsterdam
  NDSM, gradvis omdannelse, nedefra-op, midlertidighed, industrielle spor, centralt kontor med ansvar for udviklingen

  Granville Island - Vancouver
  Omdannelse af industriområde (savværker, smedjer, rederivirksomhed mv. ) til kultur

  Men også inspiration fra:
  Ruhr-distriktet (Düsseldorf), Marseilles, Basel, London
   

Senest opdateret

15.10.2018