You are here

HANDLEPLAN 2021-24

Musicon er godt rustet til næste fase i udviklingen. Kursen er sat mod 2024, hvor bydelen er tæt på at være færdigudviklet. Læs om de konkrete planer her.

Med overskriften Musicon - en musisk og kreativ bydel har Roskilde byråd, sammen med centrale kreative aktører, sat en langsigtet og ambitiøs dagsorden for udvikling af det tidligere Unicon-areal i Roskildes sydby.

Musicon er allerede godt på vej til at give Roskilde en helt ny erhvervsmæssig dynamik, der supplerer Roskildes kendte kvaliteter. Musicon vil også tilbyde Sydbyen spændende nye rekreative og kulturelle muligheder.

Handleplan 2021-24 for Musicon gør status på byudviklingen og de aktuelle behov og beskriver de konkrete aktiviteter og anlægsinvesteringer, som byrådet vil sætte i gang i de kommende 4 år. Desuden præsenteres de private initiativer, der på nuværende tidspunkt er kendte, og som understøtter handleplanens realisering.

Her kan du se et kort over planlagte byggerier på Musicon.

Løbende opdatering af planen

Handleplanen tager udgangspunkt i strategihæftet ’Musicon - strategi og spilleregler’ fra 2007 og ’Kreativ projektguide til virkeliggørelse af projekter på Musicon’ fra 2010. Handleplanen skal revideres en gang årligt for at samle op på den hidtidige udvikling i bydelen og komme med et bud på kommende initiativer og investeringer, blandt andet som oplæg til den strategiske anlægsplan. 

Formålet med handleplanen er at give et samlet overblik over de valgte indsatsområders status og koordinere indsatserne, så den nødvendige fremdrift sikres. Samtidigt viser vi aktører og potentielle investorer, at der er en klar plan for udviklingen af Musicon, som skal danne rammerne for deres projekter.

Publikationer

Senest opdateret

15.12.2020