You are here

GRUNDSALG

 • Luft foto fra Musicon 2017

  Fotograf: We fly

 • Vandkunsten

Vær med til at bygge Roskildes nye bydel

Over de næste 15 år, forventes al jord og en række bygninger på Musicon at være solgt. Udover de eksisterende bygninger på omkring 20.000 kvadratmeter og nybyggerierne, har Musicon plads til yderligere 200.000 etagemeter.

På Musicon er det muligt at opføre nye bygninger til blandt andet detailhandel, boliger, erhverv, offentlige formål, undervisning, restaurations- og hotelvirksomhed samt publikumsorienterede aktiviteter.

Musicon udvikles som en blandet bydel, og det forventes, at Musicon med tiden vil rumme omkring 1.000 boliger og 1.000 arbejdspladser.

Overblik over jordsalg

Oversigtskort_musicon_lille_format.png

oversigtskort lille format
Alt Text: 
oversigtskort lille format

Fakta om byggeri på Musicon

 • Parkering

  • Cykelparkering skal være rigelig og tæt på gadedøren, så vi gør det nemt at bruge bæredygtig transport.
  • Parkering for biler vil ske i koncentrerede områder, max 200 meter fra enhver bygning. Se aktuelle parkeringsforhold. 
  • Kommunen vil i takt med udviklingen af bydelen. etablere i alt tre fælles parkeringsanlæg delvist som parkeringshuse.
 • Vand, varme og kloak

  • Byggeri skal forsynes med fjernvarme. Der kan dog dispenseres fra kravet, hvis byggeri opføres som lavenergibyggeri efter gældende bygningsreglement.
  • Byggeri skal tilsluttes vand og kloak fra Fors A/S. Oplysninger om tilslutningsbidrag m.v. kan findes på Fors hjemmeside. Det bemærkes, at der ikke skal betales tilslutning til kloak. 
  • Byggeri skal tilsluttes el fra SEAS-NVE.
 • Regnvand

  • Regnvand skal afledes overfladisk i åbne regnvandskanaler til det fælles regnvandsbassin i Rabalder Parken.
  • Som gennemsnit skal 20% af regnvandet tilbageholdes eller forsinkes på egen grund før tilslutning til fælles regnvandssystem.
 • Grundejerforening

  • Grundejere på Musicon skal være medlem af en karréforening, og karréforeningen skal være medlem af Bydelsforeningen, der står for drift, vedligehold og fornyelse af private fællesveje, stier og friarealer på foreningernes områder. Dertil kommer funktionen som spildevandslaug for tag-, overfladevand samt dræn.
  • Læs mere i lokalplan 540, §10.
 • Byggemodning

  • Overordnede veje, pladser og regnvandsrender i bydelen byggemodnes af kommunen. Byggefelter inkl. udearealer skal byggemodnes af køberne. 
 • Lokalplaner

  Byrådet vedtog den 29. september 2010 "Ramme- og Lokalplan for Musicon - lokalplan 540" - en overordnet lokalplan for hele Musicon. Lokalplanen sikrer anvendelse til detailhandel, boligformål, kreative erhverv, offentlige formål, undervisning, restaurations- og hotelvirksomhed og publikumsorienterede aktiviteter. 

  Vedtagne lokalplaner

 • Interesseliste

  Musicon har oprettet en liste, hvor interesserede helt uforpligtende kan tilkendegive boligønsker i forbindelse kommende byggeri. Gennem boliglisten informerer Musicon løbende om købsaftaler og kontaktinformation til udviklere, mæglere og boligorganisationer. Tilmeld dig interesselisten her.

Publikationer

Erhvervsbrochure

Læs mere om udviklingen af Musicon-bydelen i vores nye erhvervsbrochure

Grunde på Musicon

Senest opdateret

22.03.2019