You are here

FREKVENSEN

  • Frekvensen

    Fotograf: Ginnerup Arkitekter

I kvarterteret Indfaldet opføres en ny karrébebyggelse, som bliver en blanding af boliger i 3-5 etager og publikumsorienterede anvendelser i stueetagen langs Rabalderstræde.

Karrébebyggelsen kaldes Frekvensen, der er en understregning af bevægelsen i de forskellige arkitektoniske lag, uderum og kantzoner. Boligbebyggelsen kommer til at variere mellem forskellige boligtyper og størrelser, hvilket vil henvende sig både til studerende, unge par, singler, børnefamilier, enlige med børn og ældre mennesker. På den måde skabes en karré med en mangfoldig beboersammensætning.

Boligerne er designet til en ny ’generation’ af beboere, hvor uderummet spiller en vigtig rolle. Derfor etableres både tagterrasser, taghaver, gårdrum samt opholdssteder med forbindelse til de omkringliggende byrum. Et centralt omdrejningspunkt i projektet er fælleshuset Agora, som får et transparent udtryk og som placeres som en selvstændig og central del af bebyggelsen. Agora skal være et sted, hvor beboerne kan mødes i et interessefællesskab - både tilfældigt og i forbindelse med planlagte aktiviteter og arrangementer.
 
Bygningen er 5 etager ud mod Rabalderstræde, hvorimod den bliver lavere og mere luftig mod syd og øst, så bebyggelsen tilpasses til de mindre og omkringliggende by-/rækkehuse. Facaderne får et opdelt og let arkitektonisk udtryk ved et varieret materialevalg, udkragninger, indhak, vekslende højder og en begrønning af tagflader. Langs Rabalderstræde åbnes facaden op mod gaden med store vinduespartier. Trappeopgangene etableres udvendigt i gårdrummet, så facaderne aktiveres. 
 
Fakta
  • Tegnestuen Ginnerup Arkitekter har tegnet projektet.
  • Svanen og Core Property Management er hhv. udvikler og investor på projektet.
  • Byggeriet får et omfang på ca. 10.000 etagemeter og bliver bygget på hjørnet af Rabalderstræde og Rampelyset.
  • Der bliver bygget 106 lejligheder til udlejning i en størrelse fra ca. 65-100 m2.
  • Der forventes 430 m2 lokaler til publikumsorienterede anvendelser i stueetager langs Rabalderstræde.
  • Læs mere om Frekvensen på Ginnerup Arkitekters hjemmeside

Senest opdateret

27.08.2019