You are here

BÆREDYGTIGE RESSOURCEPLADSER

  • Affaldsskur på Bagtæppet

    Affaldsskur på Bagtæppet m. facadebeklædning af genbrugsmaterialer

  • Affaldsskur på Bagtæppet

    Affaldsskur på Bagtæppet m. facadebeklædning af genbrugsmaterialer

  • Affaldsskur på Bagtæppet

    Affaldsskur på Bagtæppet m. facadebeklædning af genbrugsmaterialer

Ressourcepladser og Affaldsskure bidrager til en bæredygtig bydel.

På Musicon er bæredygtighed og genbrug en vigtig del af bylivet. I bydelen er der planlagt 12 affaldsskure, hvoraf de to allerede står klar, som skal opføres i 95% genbrugsmaterialer. Tegnestuen Vandkunsten og tømrervirksomheden Egen Vinding & Datter har hjulpet med at kortlægge genanvendelige materiale og designet skurerne. 

Håbet ved at opføre et smukt skur bygget i genbrugsmaterialer, er at signalerer at affald er en vigtig ressource. Ved brug af genbrugsmaterialer, som bl.a. beton fra den tidligere Hal 1, blev der lagt fundament til de 2 nye ressourcepladser. Dette var samtidig første skridt i retningen mod at åbne op for ideen om at genbruge benton i større grad, også andre steder i samfundet.

De 12 affaldsskure er meget mere end bare skure. Med afsæt i bæredygtighed og samarbejde skal de bringe affaldssorteringen ind i bybilledet, fremfor at gemme den væk. Skurene skal samtidig bruges som ressource pladser, der rummer flere faciliteter til at dyrke, dele og bytte - og på den måde samtidig bidrage til fællesskabet og deleøkonomi. 


 

Ressourcepladserne bidrager samtidig også til Musicons arbejde med verdensmålene. Ud af de fire verdensmål Musicon-sekretariatet arbejder ud fra, dækker skurene ind under to af dem - Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund & verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 

Ressourcepladserne er som nævnt støbt i beton, der stammer fra områdets gamle industrihaller og opfordrer beboerne til at opretholde et bæredygtigt lokalsamfund. 

Læs mere om Musicon sekretariatets arbejde med verdensmålene. 

 

Senest opdateret

02.09.2020