You are here

BÆREDYGTIGE RESSOURCEPLADSER

  • Affaldsskur på Bagtæppet

    Affaldsskur på Bagtæppet med facadebeklædning af genbrugsmaterialer

  • Affaldsskur på Bagtæppet

    Affaldsskur på Bagtæppet med facadebeklædning af genbrugsmaterialer

  • Affaldsskur på Bagtæppet

    Affaldsskur på Bagtæppet med facadebeklædning af genbrugsmaterialer

Ressourcepladser og affaldsskure bidrager til en bæredygtig bydel.

På Musicon er bæredygtighed og genbrug en vigtig del af bylivet. I bydelen er der planlagt 12 affaldsskure, som opføres næsten udelukkende i genbrugsmaterialer. To af dem er allerede bygget og taget i brug af virksomheder, beboere og foreninger. De står på henholdsvis Bagtæppet og Basgangen og bidrager til områdets mangfoldige arkitektur og bæredygtige profil.

Tegnestuen Vandkunsten har designet skurene i tæt samarbejde med tømrervirksomheden Egen Vinding & Datter, der har hjulpet med at kortlægge genanvendelige materialer samt med at bygge skurene. 

Cirkulær tankegang fra top til bund

De unikke skure er bygget i 95% genbrugsmaterialer, og de signalerer, at affald er en vigtig ressource.

Fundamentet på ressourceopladserne er støbt af nedknust beton fra den tidligere Hal . Dette var samtidig første skridt i retningen mod at åbne op for ideen om at genbruge beton i større grad, også andre steder i samfundet.

Derudover fortæller skurene historien om områdets udvikling: Hvis man ser godt efter, kan man blandt andet se gamle skilte, gummibelægning fra trapper, metalriste, ovenlyskupler og mange andre detaljer i de to bygninger.

Bidrager til fællesskaber

De i alt 12 affaldsskure, der skal servicere hele den færdige bydel, er dog meget mere end bare skure. Med afsæt i bæredygtighed og samarbejde skal de bringe affaldssorteringen ind i bybilledet, fremfor at gemme den væk. Skurene skal samtidig bruges som pladser med fokus på nye ressourcer. Derfor er der blandt andet faciliteter til at dyrke, dele og bytte - og på den måde samtidig bidrage til fællesskabet og deleøkonomi. 


Ressourcepladserne bidrager på den måde også til Musicons arbejde med verdensmålene. Ud af de fire verdensmål Musicon-sekretariatet arbejder ud fra, dækker skurene ind under to af dem - Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund & verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 

Læs mere om Musicon sekretariatets arbejde med verdensmålene. 

 

Senest opdateret

23.02.2021