You are here

BÆREDYGTIG TRAFIK

 • Færdsel på Musicon

  Bløde trafikanter har gode forhold på Musicon.

 • Delebil fra LetsGo ved ladestander på BEC's parkeringsplads

 • Musicon udvikles gradvist over de kommende 15-20 år.

  Fotograf: Kim Wendt

  Der skal være plads til leg, bevægelse og kreativitet - også på veje og pladser.

Musicon skal være en bydel med gode vilkår for bæredygtig trafik, men der skal være plads til alle slags trafikanter.

Roskilde Kommune har vedtaget et ambitiøst mål for, hvordan Musicons beboere og andre brugere kommer til, fra og rundt i bydelen. Bæredygtig trafik skal udgøre mindst 65% af alle ture til og fra området, og biltrafik må dermed højst udgøre 35%.

Målet skal nås ved at indføre en bred vifte af virkemidler, der skal få folk til oftere at vælge bæredygtige trafikformer som gang, cykel og kollektiv trafik. Hele Musicon er tænkt som et såkaldt shared space, hvor både bilister, gående, cyklende og skatende skal kunne færdes under hensyn til hinanden.

Parkering til biler og cykler

Som et led i strategien om at fremme den bæredygtige trafik er der sat loft over antallet af parkeringspladser til biler. Langt hovedparten af parkeringspladserne på Musicon skal på sigt samles i tre, fælles parkeringsanlæg, der opføres af kommunen i takt med udbygningen af området. Parkering for biler vil dog ske max 200 meter fra enhver bygning.

Der er fri parkering på to store parkeringspladser i udkanten af bydelen frem til efteråret 2019. Herefter vil der blive tidsbegrænsning i hele bydelen.

Som led i den samlede plan opfører Roskilde Kommune flere parkeringshuse i Musicon-bydelen. Det første ventes indviet i 2020 i områdets østlige del ud mod Stenkrogen. I den fuldt udbyggede bydel vil 40% af parkeringspladserne være på terræn og 60% i p-hus.

Vær med i en ordning med delebiler

Fra januar 2020 har Musicon fået sin egen delebilsordning. Den er blevet til i samarbejde mellem beboere og virksomheder i området samt Roskilde Kommunes bydelskontor på Musicon.

Her kan du læse mere om ordningen og se, hvordan du melder dig til.

Få overblik i den samlede plan

For at nå målene om at skabe en bæredygtig bydel med begrænset biltrafik har Roskilde Kommune vedtaget en mobilitetsplan for Musicon.

Du kan læse hele mobilitetsplanen her eller via linket nedenfor.

 

Bæredygtig trafik

 • Ny adgangsvej fra Køgevej

  For at sikre hensigtsmæssige forhold for busser og biler muliggør lokalplan 540 etablering af en ny vej til Musicon fra Køgevej via Stenkrogen. Når Musicon er fuldt udbygget er den nødvendig bl.a. for at aflaste trafikken på Rabalderstræde og for at afvikle trafikken tilfredsstillende på omgivende veje. I første omgang skal vejen gøre plads til en højfrekvent buslinje med forbindelse til Roskilde bymidte og Roskilde Station.

 • Cykel- og gangstier

  Gode stiforbindelser skal få flere til at kombinere kollektiv trafik og gang eller cykel. Derfor er der allerede etableret en cykel- og gangsti fra Roskilde Station, som indbyder til leg og oplevelser undervej. Se mere om Musicon-stien her.

  Derudover skal Musicon være en brik i Roskildes overordnede cykelrute-net, bl.a. med en cykel- og gangsti over Holbækmotorvejen til Roskilde Dyrskueplads.

Publikationer

Senest opdateret

23.06.2020