You are here

Musicons affaldsordning

  • affald

    Foto: colourbox

Som en del af planlægningen af Musicon, vil der komme en affaldsordning hvor affald håndteres på fælles affaldspladser.

Pladserne forventes at blive et vigtigt element i den kommende bydel, i forhold til at understøtte bydelens bæredygtige profil og en bæredygtig adfærd hos aktørerne.

Ved at affaldshåndteringen samles på fælles pladser kan de udformes med spændende arkitektur og byrumskvaliteter, kørslen med skraldevogne i bydelen kan begrænses, og beboerne får nemmere mulighed for at give ting videre, som de ikke længere selv skal bruge. For at sikre en gåafstand til pladserne på op til ca. 50 meter fra alle boliger på Musicon, bliver der etableret ca. 14 affaldspladser. 

Der bliver som minimum opsat containere til opsamling af papir, pap, metal, glas, bioaffald og restaffald, der svarer til sorteringsniveauet for boliger i Roskilde Kommune. De eksisterende ungdomsboliger og de Kreative Familieboliger på Rampelyset er foreløbigt ikke omfattet af de fælles affaldspladser – idet strategien ikke var på plads, da projekterne blev realiseret.

Af juridiske årsager vil pladserne komme til at rumme 2 forskellige ordninger;

  • En ordning der omfatter alle boliger

  • En ordning der omfatter alle typer af erhverv herunder også foreninger.

Når pladserne er blevet etableret, vil de blive overdraget til bydelsforeningen, der får ansvar for den løbende drift såsom snerydning og oprydning samt vedligeholdelse af pladserne.

Boligerne vil blive omfattet af den kommunale affaldsordning, således at det er Roskilde Kommune, der opkræver affaldsgebyrer fra beboerne, imens det på vegne af alle erhverv og foreninger på Musicon bliver bydelsforeningens opgave at indgå aftale med renovationsfirma og opkræve affaldsgebyrer.

Senest opdateret

13.03.2018