You are here

Musicons affaldsordning

  • affald

    Foto: colourbox

Affald skal håndteres på den mest bæredygtige måde i Musicon-bydelen. Derfor er der etableret en ordning, hvor affald håndteres på fælles pladser.

Musicons affaldspladser er centrale i bydelens fokus på at reducere mængden af affald. I det hele taget affaldssortering, genbrug og genanvendelse vigtige elementer i arbejdet med at skabe en bæredygtig adfærd hos aktørerne.

Ved at samle affaldshåndteringen på fælles pladser, kan de udformes med spændende arkitektur og kvaliteter, der spiller positivt sammen med byrum og øvrige bygninger.

Derudover er der den fordel, at kørslen med skraldebiler i bydelen kan begrænses, og beboerne får nemmere mulighed for at give ting videre, som de ikke længere selv skal bruge.

For at sikre en gåafstand til pladserne på op til ca. 50 meter fra alle boliger på Musicon, bliver der etableret ca. 14 affaldspladser. 

Der bliver som minimum opsat containere til opsamling af papir, pap, metal, glas, bioaffald og restaffald, der svarer til den måde ffaldet skal sorteres i boligerne i resten af Roskilde Kommune. De eksisterende ungdomsboliger og de Kreative Familieboliger på Rampelyset er foreløbigt ikke omfattet af de fælles affaldspladser – idet strategien ikke var på plads, da projekterne blev realiseret.

Desuden bliver der opført særlige pladser til at låne grej eller bytte ting med andre i bydelen.

To ordninger - en for boliger og en for alle andre

Affaldspladserne kommer til at rumme 2 forskellige ordninger;

  • En ordning der omfatter alle boliger

  • En ordning der omfatter alle typer af erhverv herunder også foreninger.

Når pladserne er blevet etableret, vil de blive overdraget til bydelsforeningen, der får ansvar for den løbende drift såsom snerydning og oprydning samt vedligeholdelse af pladserne.

Boligerne vil blive omfattet af den kommunale affaldsordning. Derfor er det Roskilde Kommune, der opkræver affaldsgebyrer fra beboerne.

Øvrige aktører i bydelen opkræves affaldsgebyr af Musicon Bydelsforening, som også har ansvaret for at indgå en fælles aftale med et renovationsfirma.

Senest opdateret

06.11.2019