You are here

Parkering på Musicon

Parkeringsvejledning 2017

Rabalderstræde er et ’shared space’, som er en gågade, hvor der også må køre biler og anden trafik. Her skal både bilister, gående, cyklende og skatende tage hensyn til hinanden, så det bliver en gade med mange anvendelsesmuligheder og plads til alle!

 

Senest opdateret

04.08.2017