You are here

Parkering på Musicon

Parkeringsvejledning 2015

Velkommen på det nye Rabalderstræde

Rabalderstræde er et ’shared space’, som er en gågade, hvor der også må køre biler og anden trafik. Her skal både bilister, gående, cyklende og skatende tage hensyn til hinanden, så det bliver en gade med mange anvendelsesmuligheder og plads til alle!

Hvis du har en GPS, som ikke kan finde Rabalderstræde, kan du altid køre efter Havsteensvej 11, som ligger lige ved siden af Musicon.

Senest opdateret

20.01.2017