You are here

GRUNDSALG

 • Rabalder Parken

  Fotograf: Kim Wendt

 • Ungdomsboligerne Essex Park Musicon

  Fotograf: Kim Wendt

 • musicon pixl

  Fotograf: Kim Wendt

 • Ragnarock Museum

  Fotograf: MVRDV / Ossip van Duivenbode

Vær med til at bygge Roskildes nye bydel

Over de næste 15 år forventes al jord og en række bygninger på Musicon solgt. Udover de eksisterende bygninger (ca. 20.000 m2) og nybyggerierne, har Musicon plads til ca. 200.000 etagemeter nybyggeri.

På Musicon er det muligt at opføre nye bygninger til bl.a. detailhandel, boliger, erhverv, offentlige formål, undervisning, restaurations- og hotelvirksomhed samt publikumsorienterede aktiviteter.

Visionen er, at skabe en blandet bydel og det forventes, at Musicon med tiden vil rumme omkring 1.000 boliger og 1.000 arbejdspladser.

Investor?

Vi udvikler Musicon i tæt dialog med de investorer, der kan realisere byen i konkret form. Kontakt os for et uforpligtende møde, så kan vi diskutere mulige projekter og den videre salgsprocess.

Lars Bloch - kontaktperson for salg af byggegrunde

T 23260030
M larsbl@roskilde.dk

Overblik over jordsalg

Læs også folderen 'Byggemuligheder på Musicon' nederst på siden.


 Tryk på kortet for stor version

Fakta om byggeri på Musicon

 • Parkering

  • Cykelparkering skal være rigelig og tæt på gadedøren, så vi gør det nemt at bruge bæredygtig transport.
  • Parkering for biler vil ske i koncentrerede områder, max 200 meter fra enhver bygning.
  • Kommunen vil i takt med udviklingen etablere i alt tre fælles parkeringsanlæg delvist som parkeringshuse, og indtil disse er etableret er der fri parkering på udvalgte grusflader.
 • Vand, varme og kloak

  • Byggeri skal forsynes med fjernvarme. Der kan dog dispenseres fra kravet, hvis byggeri opføres som lavenergibyggeri efter gældende bygningsreglement.
  • Byggeri skal tilsluttes vand og kloak fra Fors A/S. Oplysninger om tilslutningsbidrag m.v. kan findes på www.fors.dk. Det bemærkes, at der ikke skal betales tilslutning til kloak. 
  • Byggeri skal tilsluttes el fra Seas NV 
 • Regnvand

  • Regnvand skal afledes overfladisk i åbne regnvandskanaler til det fælles regnvandsbassin i Rabalder Parken.
  • Som gennemsnit skal 20% af regnvandet tilbageholdes eller forsinkes på egen grund før tilslutning til fælles regnvandssystem.
 • Grundejerforening

  • Grundejere på Musicon skal være en del af den fælles grundejerforening, der står for drift, vedligehold og fornyelse af private fællesveje, stier og friarealer på foreningens område. Dertil kommer funktionen som spildevandslaug for tag-, overfladevand samt dræn.
  • Læs mere i lokalplan 540, §10.
 • Byggemodning

  • Overordnede veje, pladser og regnvandsrender i bydelen byggemodnes af kommunen. Byggefelter inkl. udearealer skal byggemodnes af køberne. 
 • Lokalplaner

  Byrådet vedtog den 29. september 2010 "Ramme- og Lokalplan for Musicon - lokalplan 540" - en overordnet lokalplan for hele Musicon. Lokalplanen sikrer anvendelse til detailhandel, boligformål, kreative erhverv, offentlige formål, undervisning, restaurations- og hotelvirksomhed og publikumsorienterede aktiviteter. 

  Vedtagne lokalplaner

 • Interesseliste

  Musicon har oprettet en liste, hvor interesserede helt uforpligtende kan tilkendegive boligønsker i forbindelse kommende byggeri. Via boliglisten informerer Musicon løbende om købsaftaler og kontaktinformation til udviklere, mæglere og boligorganisationer.

Publikationer

Kontakt

Lars Bloch
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 46 31 8 01 5
Hjemmeside http://musicon.dk/

Senest opdateret

16.05.2017