You are here

ANALYSE & RÅDGIVNING

 • vækstfabrikken

  Fotograf: Musicon-sekretariatet

Rådgivningen spænder lige fra et ungdomstilbud om støtte, til vejledning om vandløb og grundvand.

Læs mere herunder

Aktører

 • ARK Roskilde

  Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling er et udviklingsprojekt under Center for Socialpsykiatri Roskilde, der tilbyder en række kurser med fokus på at opruste og give deltagerne konkrete redskaber til brug i såvel privat- som arbejdsliv. På kurserne deltager kursisterne i læringsfællesskaber, hvor læring og opkvalificering foregår gennem fælles refleksion og videns - og erfaringsdeling.

  www.ark-roskilde.dk
  ark@roskilde.dk

 • Autens

  Konsulenthuset Autens skaber skole til det 21. århundrede i samspil med lærere, elever, ledelser og kommuner. Vi sætter spot på nye lærings- og skoleformer, inspirerer, skaber udviklingsprocesser og sætter handling bag ordene. Vi designer læringsrum til en ny tid. Og vi rådgiver om både pædagogik og brugerinvolvering, når der bygges skoler og uddannelsesinstitutioner.

  W www.autens.dk
  T 2070 5230
  M hej@autens.dk

 • Be Free Roskilde

  Be Free er et værested med streetart for unge.

  www.facebook.com/befreeroskilde/

 • Capital E&I

  Capital E&I er et privatejet ApS firma med speciale i forretningsudvikling i ASEAN, Stillehavet og Sydamerika. Capital E&I fremmer, fører eller styrer dine projekter i samarbejde med dig og dine partnere. Hos os, er loyalitet og etik hjørnestenene i vores fag.

  Vores netværk bliver dit, når du går ind i et partnerskab med os. Det vi gør bedst, er at finde de rigtige interessenter på markedet, der matcher dine krav.

  capitalei.com
  21 12 60 56
  M jh@capitalei.com

 • Headspace

  headspace er et sted, hvor du kan tale med nogen om alle problemer og spørgsmål. Ingen problemer er for store eller for små. Du kan ringe, maile eller lægge vejen forbi dit nærmeste center og få en samtale. Alle børn og unge er velkomne i headspace. Der er hverken ventetid, skemaer, der skal udfyldes eller formularer, du skal skrive under på. Vi er her for dig, hvis du har brug for støtte, eller bare nogen at tale med.

  W www.headspace.dk
  T 5373 3002
  M info@headspace.dk

 • Innocation

  Med udgangspunkt i konkrete udviklingsbehov identificerer Innocation nye løsningsmodeller og optimeringspotentialer på både individ-, organisations og samfundsplan. Innocation forandrer den måde der tænkes og handles på og skaber dermed et nyt og bedre fremtidigt ståsted. Nøgleordene i det forandringsarbejde Innocation er involveret i, er blandt andet ejerskab, diversitet, samarbejde og faglig indsigt.

  W www.innocation.dk
  T 5225 6555
  M morten@innocation.dk
   

 • Pawlik & Meltinis

  Pawlik & Meltinis har specialiseret sig i at etablere professionelle teamsamarbejder og forandringsprocesser. Kompetenceudvikling hos os handler om til at kunne indgå professionelt i en samarbejdsrelation og at gøre teamet til skabere af forandring.

  Vi hjælper med:

  • At etablere og forankre professionelt teamsamarbejde
  • At ændre virksomhedens tankegang vedrørende udvikling og tilegnelse af viden
  • At få alle medarbejdere til arbejde målrettet og effektivt med udfordringer
  • Adfærdsændringer i en forandringsproces
  • At skabe en kulturændring

  Effekten er:

  • Medarbejderne har kompetencer til at kompetenceudvikle sig selv i fællesskab
  • Kompetenceudviklingen bliver en integreret del af organisationsudviklingen
  • Viden og kompetencer bliver i virksomheden
  • Der er fokus på udvikling frem for drift
  • Øget faglighed
  • Øget arbejdsglæde

  En smagsprøve
  Vi tilbyder en interaktiv smagsprøve, hvilket er en to-timers proces, hvor medarbejdere og/eller ledelsen får et indblik i, hvordan vi arbejder.

  W www.pawlikogmeltinis.dk
  T  2421 6834 / 2421 7834
  M mettem@pawlikogmeltinis.dk / mettep@pawlikogmeltinis.dk

 • Pulsen

  Pulsen job og uddannelse er et beskæftigelsestilbud til modtagere af kontanthjælp eller uddannelseshjælp, som ikke er job- eller uddannelsesparate. Det er det rette tilbud til borgere, som har brug for særlig støtte for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ofte skal overvinde store barrierer for at komme videre efter mange år med sociale, psykiske og fysiske begrænsninger eller misbrugsproblemer. Målgruppen skal have et arbejdsmarkedsperspektiv, uanset hvor lille det kan synes.

  Kontaktperson; Rasmus Nygaard Berg


  W www.roskilde.dk
  T 3084 1905
  M rasmusnb@roskilde.dk

 • Renoveringskonsulenterne Aps

  Renoveringskonsulenterne ApS er en seriøs og fleksibel rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for renovering, nybyg og byggesagsbehandling.

  Renoveringskonsulenterne sikrer et sundt projektforløb og den bedst mulige løsning, ved et stort personligt ejerskab af opgaven. Vi har ingen bureaukratisering af beslutninger i forløbet – kun rådgivning og konsultation der sætter din opgave i fokus. Vi finder sammen den bedste løsning for dig, inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer der er til rådighed. Renoveringskonsulenterne ApS besidder et solidt og stort netværk, således at dine projekter får en hurtig opstart.

  W www.renoveringskonsulenterne.dk 
  T 5190 3655
  M mail@renokonsult.dk 

 • Skjoldby & Co

  Kom til tops i Google med SEO eller AdWords

  Når du søger på Google, hvor tit går du så selv om på side 2 og 3?
  Sikkert lige så sjældent som dine potentielle kunder. Hvis du skal have kunder ud af din hjemmeside er det i toppen af Google du skal være.
  Vi er specialister i markedsføring på Google og kan hjælpe dig med at komme til tops enten med SEO eller Google Adwords.
  Det vil give dig flere relevante besøgende til din hjemmeside - besøgende som bliver til kunder og dermed flere ordre i bogen.
  Lyder det interessant? Lad os ringes ved og snakke om dine potentialer.

  W www.skjoldby.com
  T 2617 9426
  M hej@skjoldby.com

 • Victor Dahlenholt

  Jeg er Victor Dahlenholt og driver virksomheden Indoor Company. Jeg har beskæftiget mig mange former for salg lige fra ejendomsmægler virksomhed til telefon kanvas. I 2007 startede jeg Indoor Company for at dele ud af mine mange erfaringer inden for salg. En af mine spidskompetencer er at optimere salget i detailvirksomheder. Jeg brænder for at sende en god energi og begejstring videre til dem jeg arbejder med. Det giver nogle glade medarbejdere i de virksomheder jeg arbejder for.

  T 6070 3866
  M info@indoorcompany.dk

 • Vækstfabrikkerne

  Vækstfabrikken Roskilde ligger på Musicon, som er et musisk, kreativt byområde. Musicon-grunden har tidligere huset en betonfabrik, og de store og rå industrihaller er stadig meget markante i bybilledet. Flere steder er bygningerne omdannet og taget i brug til fx dansesal, skatehal og kunstnerværksted. De resterende haller benyttes til events og kulturelle arrangementer.

  Vækstfabrikken Roskilde har temaet kreative erhverv og oplevelsesøkonomi, og derfor er pladserne på Vækstfabrikken for iværksættere og virksomheder inden for disse områder.

  W www.vaekstfabrikkerne.dk/roskilde
  T 4631 6867
  M info@vaekstfabrikkerne.dk

Senest opdateret

23.09.2016